sdihfiasd fisdfio

ZADANIA DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA CAŁKOWITA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA OPIS ZADANIA
Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 Gra mobilna “Ale WaWa" 309 600,00 zł 309 600,00 zł Dofinansowanie umożliwi Fundacj Warszawa To Wolność stworzenie narzędzia informatycznego (gry), które da początek nowoczesnej formie turystyki miejskiej i prowadzenia edukacji nieformalnej dla całego społeczeństwa. Co więcej, da możliwość wypracowania modelu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi, który będzie polegał na rekrutowaniu liderów w środowiskach lokalnych, którzy następnie będą stawali się ambasadorami pomysłów, idei, rozwiązań i będą je adaptowali do swoich lokalnych potrzeb.
Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033 Młodzież osadzona w warszawskich dzielnicach. 187 500,00 zł 187 500,00 zł Projekt zakłada przeprowadzenie serii szkoleń dla organizacji młodzieżowych z m. st. Warszawy. Moduły będą dotyczyć podstaw z zakresu planowania i zarządzania projektami oraz wzrostu kompetencji przywódczych. Bezpośrednim efektem spotkań będzie opracowanie mini podręcznika dla liderów organizacji młodzieżowych.
Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych 2022 Aktywni Seniorzy 200 000,00 zł 200 000,00 zł Ideą Projektu jest należyte upamiętnienie 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, poprzez połączenie aspektów historycznych jak i elementy rozwoju kultury fizycznej, wśród najstarszych (osób powyżej 50 roku życia) członków społeczeństwa polskiego oraz grupy seniorów z Europy Zachodniej. Dzieki dofinansowaniu Fundacja Warszawa To Wolność zorganizowała 4-dniowe zawody sportowe dla seniorów z Polski i Europy Zachodniej, połączonych ze świętowaniem 78 rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego.
SPORTOWE WAKCJE + 2022 Sportowe harce. Czyli międzynarodowe przełaje skautów 200 000,00 zł 200 000,00 zł Dofinansowanie dało Fundacji możliwość zorganizowania 4-dniowych zawodów sportowych dla liderów organzacji skautowych z Polski i z karjów Europy Zachodniej. Celem warsztatów było rozpropagowanie aktywności fizycznej oraz promocja nowoczesnych form turystycznych wśród młodzieży i dorosłych, będących równocześnie liderami organizacji harcerskich i skautowych.